Commissies

Commissies

Sinds het schooljaar 2017/2018 werkt BENG met een tweetal commissies.

Kascommissie

De kascommissie is een speciale commissie die de boekhouding van BENG controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, welke is opgesteld door de penningmeester.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie ondersteunt het bestuur bij het organiseren en promoten van activiteiten en het bekendmaken van de vereniging.

comissie 2018/heden

Top